ENGLISH GREEK

Αέρια του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (ΑΦΘ) μπορεί να εκπέμπονται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος: κατά τις διεργασίες εξόρυξης πρώτων υλών, μεταφοράς, μεταποίησης, χρήσης και τελικής επεξεργασίας ή διάθεσης των υλικών. Συσχετίζοντας τον κύκλο ζωής των υλικών με την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων, μπορούμε να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις του κάθε σταδίου στην κλιματική αλλαγή.

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ) παράγει διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και μεθάνιο (CH4) που αποτελούν ΑΦΘ. Τα καθημερινά απόβλητα (π.χ. χαρτί, απορρίμματα κουζίνας και κήπου) περιέχουν βιοαποδομήσιμα οργανικά υλικά, με βάση τον άνθρακα. Η επεξεργασία και η διάθεση των αποβλήτων αυτών έχει άμεση επίδραση στις εκπομπές ΑΦΘ. Μέσω της επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων, μπορούμε να διαχειριστούμε και τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρακας απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη παράγει εκπομπές ΑΦΘ, κυρίως μέσω της αποσύνθεσης βιοαποδομήσιμων υλικών στους χώρους υγειονομικής ταφής. Η διαδικασία αυτή εκπέμπει περίπου το ένα τρίτο των ανθρωπογενών εκπομπών CH4 στην Ε.Ε. (Waste management options and climate change, 2001). Στην Ελλάδα, πάνω από το 80% των αποβλήτων οδηγείται σε χώρους ταφής, δημιουργώντας ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά στη διαχείριση και τον έλεγχο των εκπομπών μεθανίου.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής της Ε.Ε. Οι δραστηριότητες διαχείρισης αστικών αποβλήτων στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν το 18% του στόχου του Κυότο, για τη μείωση εκπομπών ΑΦΘ έως το 2012, όπως αυτός καθορίζεται για τα αρχικά 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε (ISWA White Paper: Waste and Climate Change). Το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ, καθώς η αύξηση της ανακύκλωσης υλικών και η ανάκτηση ενέργειας υπερκαλύπτουν τις άμεσες εκπομπές.

Ο κλάδος της διαχείρισης αποβλήτων προσφέρει βιώσιμες τεχνολογίες, οι οποίες, εφόσον προσαρμοστούν και αναπτυχθούν σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες, μπορεί να συντελέσουν στη εξοικονόμηση σημαντικών εκπομπών ΑΦΘ. Πιθανές λύσεις περιλαμβάνουν την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, τη βιολογική επεξεργασία, την ανάκτηση ενέργειας και την υγειονομική ταφή.

Το έργο WASTE-C-CONTROL στοχεύει στη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ μέσω της ανάπτυξης ενός λογισμικού εργαλείου το οποίο θα:

παρέχει «υποστήριξη λήψης αποφάσεων» για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων, σε σχέση με τις εκπομπές ΑΦΘ και οικονομικά δεδομένα,
περιέχει εκτενή πληροφόρηση (δεδομένα, βιβλιοθήκες κ.λπ.) για διαθέσιμες επιλογές επεξεργασίας στερεών αποβλήτων,
βοηθά το χρήστη να «κατασκευάζει» το δικό του μοντέλο ΔΣΑ και να ελέγχει τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις, σύμφωνα με τις εκπομπές και το κόστος,
παρακολουθεί, ελέγχει και αναφέρει τις εκπομπές ΑΦΘ από τις δραστηριότητες διαχείρισης των αποβλήτων και υπολογίζει το αποτύπωμα ΑΦΘ των διαφόρων τεχνολογιών ΔΣΑ, και
διευκολύνει το σχεδιασμό ενός σχεδίου μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ (Τοπικό Σχέδιο Δράσης), μέσω της βελτιστοποίησης των τρεχουσών πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων.

Το έργο θα εξετάσει τις διάφορες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων σε σχέση με τις εκπομπές ΑΦΘ. Αυτό θα επιτρέψει τον εντοπισμό των διαδικασιών και των πρακτικών εργαλείων για την ανάπτυξη 3 Τοπικών Σχεδίων Δράσης, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ από τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας / Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακή Ενότητα Χανίων). Κάθε σχέδιο θα θέσει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών, θα προσδιορίζει τα μέσα για την επίτευξή τους, καθώς και τις σχετικές επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Επιπλέον, θα περιέχει ένα κατάλληλο πρόγραμμα παρακολούθησης.
Login | Terms & Conditions | ©2011 EPEM S.A., Design www.mem.gr